mantar makinaları imalatı kültür mantarı tesisleri

Kompost Hazırlama Tesisleri

Kompost Hazırlama tesisleriGökser makine kültür mantarı üretim sektörüne yönelik çalışmaları esnasında kompost üretim tesisleri Proses hava kontrol üniteleri kurmaktadır. Mantar kompostu olarak da bilinen bu tesislerdeki ekipmanlar ve mekanik tüm aksamlar fabrikamızda üretilmektedir ve diğer ülkelere deneyimli ihracat departmanımız ile ihraç edilmektedir. Kompost üreticileri istedikleri takdirde tesis hakkındaki tüm bilgiler için danışmanlık hizmeti de alabilmektedirler. Bizim firma olarak amacımız müşterilerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projelerinin en kaliteli en kar oranı yüksek en performanslı projeler olmasını sağlamaktır.

Kompost üretim tesislerinde hazırlanan kompostun kalitesini etkileyen en önemli faktörler arasında Proses hava kontrol üniteleri önemli bir yer tutmaktadır. Kompost pastörize odalarının kapasitesine göre, tesisin bulunduğu rakım, konum-yer, nem seviyesi, vb. coğrafi özellikleri göz önünde bulundurularak optimum değerleri sağlayacak proses hava kontrol üniteleri dizaynı yapılmakta ve yıllardır başarıyla uygulanmaktadır.

Gökser Kompost hazırlama odası proses hava kontrol sistemleri diğer standart hava kontrol ünitesi uygulamalarından farklı olarak bazı önemli detaylar içermektedir. Öncelikle tüm sistem materyal olarak kompostun doğal çıktısı olan amonyak gazına karşı dayanıklı malzemelerden tasarlanırlar. Bununla birlikte pastörize sıcaklığına dayanıklı malzeme ve komponentleri içermektedir.

Hava kontrol sisteminde kullanılan radyal vantilatörler yüksek verimli geriye dönük kanatlı (seyrek kanatlı) olarak amonyak gazına karşı dayanıklı materyalden dizayn edilirler ve özel kaplama işlemine tabi tutulurlar. Bu sayede pastörize sıcaklığına gelmiş amonyak gazının fana etkisi giderilmiş olur.

Tüm sistem standart olarak bilgisayarlı kontrol ünitesine bağlanmak üzere dizayn edilir. Bilgisayarlı kontrol ünitesi opsiyoneldir. Bu kontrol ünitesi kompost pastörize odası içerisindeki muhtelif sensörlerin yardımı ile merkezi kontrol ünitesine sinyaller gönderir, bu sensörler yardımı ile sıcaklık-nem-amonyak miktarı-karbonmonoksit vb. bilgiler elde edilir.

Bilgisayar bu bilgiler ışığında proses hava kontrol sistemini kontrol eder ve kompost üretim süreci boyunca sözkonusu değerleri optimum değerlerde tutar. Bu da kompost verimini ve kalitesini direkt artırır. Sonuç olarak insan hatasına yer vermeyen, riski en aza indirilmiş ve bilgi birikimi ve tecrübe ihtiyacı azaltılmış olarak sağlıklı ve yüksek verimli kompost hazırlanmış olur.