mantar makinaları imalatı kültür mantarı tesisleri

mantar-uretimiMantar Üretim Tesisleri

Gökser makine kültür mantarı üretim sektörüne yönelik çalışmaları esnasında mantar üretim tesisleri Proses hava kontrol üniteleri kurmaktadır. Uzun yıllardan beri kültür mantarı üretimi mantar ekipmanlarımız ve mantar makinalarımız ile Türkiye ve Orta Doğu’da bir yetiştirme sanatı haline gelmiştir. Beyaz kültür mantarı mantar üretim çiftliklerinde güvenle yetiştirilmektedir.

Firma olarak mantar üretim çiftlikleri için gerekli olan tüm ekipmanları, makineleri ve danışmanlığı “mantar projesi” şeklinde mantar üreticilerine sunuyoruz.

Mantar üretim tesislerinde hazırlanan mantarın kalitesini etkileyen en önemli faktörler arasında Proses hava kontrol üniteleri önemli bir yer tutmaktadır. Mantar üretim odalarının kapasitesine göre, tesisin bulunduğu rakım, konum-yer, nem seviyesi, vb. coğrafi özellikleri göz önünde bulundurularak optimum değerleri sağlayacak proses hava kontrol üniteleri dizaynı yapılmakta ve yıllardır başarıyla uygulanmaktadır.

Mantar üretiminde üretim sürecinin herhangi bir şekilde aksamaması verim açısından son derece önemlidir. Tüm sistem ana taşıyıcı şasi üzerine monte edildiğinden dolayı sistem yapısı itibarı ile arıza durumunda en hızlı şekilde müdahale imkanı tanımaktadır.

Hava kontrol sisteminde kullanılan radyal vantilatörler yüksek verimli ileriye dönük kanatlı (sık kanatlı) olarak yüksek neme karşı dayanıklı materyalden dizayn edilirler ve özel kaplama işlemine tabi tutulurlar. Bu sayede yüksek neme sahip iç sirkülasyon havasının fana etkisi giderilmiş olur.

Hava şartlandırması esnasında gerekli olan sıcak kaynağı olarak sıcak su kalorifer kazanı veya brülörlü ısıtma setleri kullanılabilir. Soğuk kaynağı olarak ise toplam oda sayısına bağlı olarak merkezi chiller sistemi veya gaz akışkanlı soğutma çevrimi kullanılabilmektedir.

Tüm sistem standart olarak bilgisayarlı kontrol ünitesine bağlanmak üzere dizayn edilir. Bilgisayarlı kontrol ünitesi opsiyoneldir. Bu kontrol ünitesi mantar üretim odası içerisindeki muhtelif sensörlerin yardımı ile merkezi kontrol ünitesine sinyaller gönderir.

Bilgisayar bu bilgiler ışığında proses hava kontrol sistemini kontrol eder ve mantar üretim süreci boyunca sözkonusu değerleri optimum değerlerde tutar. Bu da mantar verimini ve kalitesini direkt artırır. Sonuç olarak insan hatasına yer vermeyen, riski en aza indirilmiş ve bilgi birikimi ve tecrübe ihtiyacı azaltılmış olarak sağlıklı ve yüksek verimli mantar üretilmiş olur.


 

Online Ziyaretçiler

084556